Actueel <
29 maart 2021

Overschrijding gehalte Aflatoxine in maïsbijproducten uit Zuid-West Frankrijk

SecureFeed is op de hoogte van te hoge waardes Aflatoxine in maïsbijproducten, afgeleid van maïs uit Zuid-West Frankrijk. Met betrokken bedrijven bracht SecureFeed inmiddels de aard en omvang van de productstromen in beeld. In afstemming met ketenpartijen wordt via gerichte maatregelen en communicatie met betrokken deelnemers de schade beperkt. Daarenboven zijn alle betrokken instanties geïnformeerd over de aard en omvang van de overschrijding.

De mogelijke aanwezigheid van te hoge waardes van Aflatoxine is een belangrijk aandachtspunt van de risicobeheersing van SecureFeed en haar deelnemers. Het weegt mee bij het bepalen van het risicoprofiel van diervoeder (grondstoffen). En het maakt onderdeel uit van het reguliere monitoringsprogramma op ongewenste niveaus van contaminanten. SecureFeed rapporteert de resultaten van de monitoring aan haar deelnemers, en dat gebeurt zeker ook met meldingen van (te) hoge niveaus van Aflatoxine. Daarnaast geeft SecureFeed met haar deelnemers extra aandacht aan Aflatoxine, waarvan bekend is dat er een verhoogd risico bestaat dat ze de diervoederveiligheid en voedselveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Zo kent SecureFeed een Aflatoxineprotocol.

Meer actueel

Vacature Beleidssecretaris bij SecureFeed

Ben jij resultaat- en oplossingsgericht; heb je een achtergrond in communicatie en affiniteit met de diervoedersector?  Ben je sociaal...

+
02 juni 2022

Wijziging landenindeling Aflatoxine in maïs

SecureFeed wijzigt de landenindeling Aflatoxine B1 voor Oekraïne van LAAG naar MIDDEN. Dit betekent dat SecureFeed afwijkt van de landenindeling van G...

+
19 mei 2022