Actueel <
30 July 2021

Fosfine in transporten

Fosfine wordt in sommige landen nog gebruikt voor het vrijhouden van lading van ongedierte. Fosfine is een vluchtige stof. Het verdwijnt uiteindelijk volledig uit de lading en heeft geen invloed op het vervoerde product (veelal graan). De voedselveiligheid is derhalve niet in het geding. Blootstelling aan Fosfine is wel een risico voor de arbo-veiligheid. Sinds het incident met fosfine in 2019 wordt scherp gecontroleerd op Fosfinewaardes bij het lossen van de vracht. Hoewel dat geen risico voor de voedselveiligheid betreft, is het gebruikelijk dat SecureFeed deelnemers een melding doen bij een te hoog gehalte aan Fosfine. Zo zijn alle andere deelnemende bedrijven ook direct op de hoogte.

Meer actueel

Verhoogde waarde Aflatoxine in maïsglutenvoer (2)

Alle partijen maïsglutenvoer (vochtrijk) met te hoge Aflatoxinewaarden zijn uit voorzorg bij melkveehouders teruggehaald. Daarmee is dit incident...

+
01 October 2021

Verhoogde waarde Aflatoxine in maïsglutenvoer

Dit weekend is in een controlemonster bij een SecureFeed deelnemer een verhoogde waarde Aflatoxine aangetroffen in maïsglutenvoer (vochtrijk). He...

+
26 September 2021