Meldpunt

Met dit formulier kunt u buiten kantooruren (verhoogde) risico's of (dreigende) calamiteiten met diervoeders melden waarbij de diergezondheid en/of de voedselveiligheid in het geding is.

SecureFeed maakt op basis van uw signaal een eerste inschatting van de ernst van de situatie en de mogelijke impact ervan. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw melding. Een SMS-bericht wijst personen met piketdienst bij SecureFeed op het ingestuurde meldformulier; het ingevulde formulier ontvangen ze per e-mail. Indien nodig, nemen we contact met u op.

SecureFeed behandelt uw melding vertrouwelijk.

  • Huidige Melder
  • Betrokken bedrijf
  • Verontreinigd diervoeder
  • Aanvullende informatie
  • Samenvatting
  • Voltooid
Contactgegevens melder
Informatie over betrokken (diervoeder)bedrijf
Is het betrokken (diervoer)bedrijf deelnemer van SecureFeed?
Adres betrokken vestiging