Beheersing van calamiteiten

De kern van het werk van SecureFeed is gericht op het beheersen van risico’s. Met pro-actieve en preventieve maatregelen probeert de diervoedersector risico’s op te sporen en te minimaliseren of uit te sluiten.

Desondanks zijn contaminaties nooit volledig uit te sluiten. Als uit een analyse blijkt dat een verontreiniging de afkeurgrens van SecureFeed overschrijdt, meldt de deelnemer dit bij SecureFeed.

Securefeed neemt dan de regie om snel en adequaat te handelen. Iedere calamiteit is anders; daarom gaat bij beheersing ervan steeds gedegen analyse vooraf aan te nemen maatregelen en communicatie.

De calamiteitenbeheersing is gericht op het waarborgen van de voedselveiligheid en van de integriteit en stabiliteit van de diervoedersector. De aanpak voorkomt en beperkt schade en leidt tot behoud en versterking van het vertrouwen (in bedrijven) in de diervoedersector.