Risicoclassificatie diervoeders

SecureFeed classificeert diervoeders naar risicoprofiel. Dit kan laag, midden of hoog risico zijn en hangt samen met de aard van het product of bijvoorbeeld (land van) herkomst. Afhankelijk van het resultaat van de monitoring (bemonstering en analyseresultaten), kan het risicoprofiel veranderen, en daarmee ook de (verplichte) monitoring. Het volledige overzicht is weergegeven in het document 'Risicoclassificatie SecureFeed'. SecureFeed kent actie- en afkeurgrenzen voor gebruikte diervoeder(grondstoffen).

Om de leesbaarheid van de risicoclassificatie te verbeteren worden diverse kleurcoderingen gebruikt:

 1. De risicoscores per product-contaminant: De gekleurde cellen geven de volgende risicoscore aan:
   
  Ernst v/d contaminant ↓
  Groot (5) 2,5 5 15 25
  Matig (3) 1,5 3 9 15
  Klein (1) 0,5 1 3 5
  Waarschijnlijkheidsscore
  in diervoeder →
  Basis (0,5) Laag (1) Midden (3) Hoog (5)
 2. De risicoklasse per product: Voor de verschillende risicoklasses worden de volgende kleuren gebruikt:
   
    LAAG
    MIDDEN
    HOOG
 3. Wijzigingen: Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden blauw weergegeven:
   
    Lege blauwe cel: in de vorige versie werd deze product-contaminant combinatie gescoord, maar deze is nu vervallen.
   
  H Cel met blauwe tekst: in de vorige versie werd deze product-contaminant combinatie ook gescoord, maar op een ander niveau.