Borgingssysteem

SecureFeed werkt aan de voedselveiligheid van diervoeders. Voornaamste instrument is het systeem voor collectieve monitoring en risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan. SecureFeed beheert en ontwikkelt dit systeem, samen met haar deelnemers. Het zorgt voor het waarborgen van de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.

SecureFeed hanteert de methodiek van ‘dubbel groen licht’. Deelnemers voeren al hun leverancier-product-combinaties (kortweg LPC’s) in de database van SecureFeed in. Ze werken vervolgens uitsluitend met bekende en beoordeelde LPC’s. In totaal gaat om het circa 1.800 leveranciers met zo’n 650 producten. In totaal omvat de LPC-database SecureFeed ongeveer 4.600 LPC’s.

Met het systeem voor monitoring en risicobeoordeling, geven deelnemers van SecureFeed invulling aan een aantal voorwaarden van certificatie voor GMP+ FSA. SecureFeed is dus een collectieve aanvulling en verdieping op GMP+ FSA of vergelijkbare schema’s. Het monitoringsprogramma is afgestemd op het risicoprofiel van diervoeders. SecureFeed stelt daarnaast collectieve, bovenwettelijke actie- en afkeurgrenzen vast voor bepaalde (natuurlijke) contaminanten.

Monitoring van ingekochte diervoeder op mogelijke contaminanten is een belangrijk onderdeel van het SecureFeed Borgingssysteem.

SecureFeed classificeert diervoeders naar risicoprofiel. Dit kan laag, midden of hoog risico zijn en hangt samen met de aard van het product of bijvoorbeeld (land van) herkomst.

Producenten en leveranciers willen voedselveilige producten leveren. Ze onderzoeken diervoeders dan ook op aanwezigheid van verontreinigingen. Voor veel stoffen gelden wettelijke normen.

De calamiteitenbeheersing is gericht op het waarborgen van de voedselveiligheid en van de integriteit en stabiliteit van de diervoedersector. De aanpak voorkomt en beperkt schade en leidt tot behoud en versterking van het vertrouwen (in bedrijven) in de diervoedersector.

Het beoordelen van een pesticide-analyseresultaat in voedermiddelen is complex. Er gelden verschillende Europese en nationale normen en in sommige gevallen zal een risicobeoordeling gemaakt moeten worden om de veiligheid van het voedermiddel te beoordelen.  

Op deze pagina vindt u de trendanalyses van SecureFeed. In deze overzichten wordt weergegeven wat SecureFeed heeft gevonden in haar meldingen en geweigerde vrachten, het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD), de leveranciersaudits en de deelnemersaudits.