Monitoring

Monitoring van ingekochte diervoeder op mogelijke contaminanten is een belangrijk onderdeel van het SecureFeed Borgingssysteem. SecureFeed stelt een doorlopend Monitoringsplan Diervoeders op waarin de frequentie van monitoring van de mogelijke contaminanten in de diverse diervoeders is aangegeven. De input van het Monitoringsplan Diervoeders is:

  • de risicoclassificatie van de diervoeders, en;
  • de opgegeven tonnages diervoeder die de deelnemers (gaan) leveren.

Het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders wordt continue herzien op basis van wijzigingen in de risicoclassificatie van diervoeder en/of de opgegeven tonnages. Afgeleid van het SecureFeed Monitoringsplan ontvangt elke deelnemer via de databank en/of per e-mail een individueel monitoringsplan. Het overkoepelende SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders is voor deelnemers hiernaast te downloaden.

Aanvullende monitoringsplannen

Naast het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders heeft SecureFeed ook enkele aanvullende monitoringsplannen. Een deel daarvan is voor deelnemers verplicht en een deel is vrijwillig. Voorbeelden van aanvullende monitoringsplannen zijn:

  • De ‘Verificatie Aflatoxine B1 Melkveevoeders’ is verplicht voor alle producenten van melkveevoeders.
  • Collectieve Monitoring Mycotoxinen Nieuwe Oogst Granen
  • Collectief Plan Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders (in het kader van GMP+ BCN-NL2).

Meer informatie over aanvullende monitoringsplannen is voor deelnemers te vinden in het Kwaliteitshandboek van SecureFeed.

Analyseresultaten

Resultaten van deze monitoringsplannen worden (geaggregeerd en geanonimiseerd) teruggekoppeld met de deelnemers van SecureFeed en gedeeld met ketenpartijen.