Leveranciers

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Het verhogen van het veiligheidsniveau binnen de diervoedersector kan alleen worden gerealiseerd als alle schakels in de keten de hiervoor nodige inspanningen doen. Dit geldt ook voor de leveranciers van diervoeders aan onze deelnemers. Zij hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid en staan mede aan de basis van veilige levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Deelnemers van SecureFeed werken uitsluitend met door SecureFeed beoordeelde leverancier-product-combinaties (LPC's). Wanneer een deelnemer een nieuwe LPC aanmeldt met een risicoclassificatie MIDDEN of HOOG, dan dient bij de aanmelding aanvullende informatie te worden verstrekt over het betreffende product in de vorm van een Feed Safety Data Sheet (kortweg FSDS) of een productspecificatie.

Als het product van de beoogde leverancier afkomstig is uit risicoklasse HOOG, dan is de deelnemer ook verplicht door te geven wie de initiële producent (het startpunt) van het product in kwestie is. Dit kan de beoogde leverancier zelf zijn, maar ook een ander bedrijf dat aan de leverancier levert. De producent wordt 'voorschakel of startpunt’ genoemd.

Nieuwe leveranciers die bewerkte producten leveren uit de risicoklasse HOOG worden door SecureFeed geaudit alvorens de LPC wordt toegelaten en de deelnemer van de LPC gebruik mag maken. Bij deze audit worden ook de betreffende voorschakels (startpunten) betrokken.

SecureFeed voert wereldwijd audits uit bij leveranciers en producenten van (grondstoffen voor) diervoeders. Het auditprogramma voor leveranciers richt zich vooral op leveranciers en producenten (voorschakels) van diervoeders die vallen in de risicoklassen MIDDEN en HOOG. 

SecureFeed werkt voortdurend aan de versterking van borging van de voeder- en voedselveiligheid van de diervoeders (voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen, aanvullende diervoeders, etc.) die haar deelnemers ontvangen, verwerken en verkopen.

Aflatoxine B1 is een carcinogeen schimmeltoxine gevormd door diverse Aspergillus-schimmels. Maïs en maïs(bij-)producten zijn veel gebruikte voedermiddelen. Het is bekend dat maïs zeer gevoelig is voor contaminatie met aflatoxine.

Deelnemers van SecureFeed mogen uitsluitend leverancier-productcombinaties (kortweg LPC's) afnemen die zijn beoordeeld en goedgekeurd door SecureFeed. SecureFeed deelnemers zijn verplicht nieuwe leverancier-productcombinaties in onze database te registreren.