FSDS

Deelnemers van SecureFeed mogen uitsluitend leverancier-productcombinaties (kortweg LPC's) afnemen die zijn beoordeeld en goedgekeurd door SecureFeed. SecureFeed deelnemers zijn verplicht nieuwe leverancier-productcombinaties in onze database te registreren. SecureFeed hanteert hierbij een vaste procedure. Voor bewerkte Midden en Hoog risicoproducten is een Feed Safety Data Sheet (FSDS) verplicht. Het gaat hierbij om producten die niet van een andere SecureFeed Deelnemer worden afgenomen. De FSDS wordt ingevuld door de leverancier van het product. Een leeg format van de FSDS om naar uw leverancier te sturen kunt u onderaan deze pagina downloaden. Hier vindt u ook instructies voor het invullen ervan.

Procedure

De procedure met betrekking tot de beoordeling van FSDS’en is als volgt:

  • De FSDS wordt ingediend als bijlage bij de LPC aanvraag.
  • De FSDS wordt gecontroleerd door onze afdeling monitoring en indien nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd bij de aanvrager, totdat het product en de borging van risico’s duidelijk beschreven is in de FSDS.
  • Indien de FSDS akkoord is voor de verdere procedure, dan wordt de FSDS voorgelegd bij de werkgroep Leveranciers/Deelnemers, zodat zij vanuit hun ervaring eventueel nog extra vragen en extra eisen kunnen stellen. Zij hebben 2 dagen reactietermijn.
  • De vragen vanuit de werkgroep worden opgevolgd door het secretariaat en zo nodig wordt extra informatie opgevraagd bij de aanvrager.
  • Indien het een hoog risico product betreft, zal er mogelijk een audit vóór afname bij de leverancier en/of producent uitgevoerd moeten worden.
  • Als de vragen van zowel monitoring als de werkgroep afdoende zijn beantwoord, dan wordt de LPC goedgekeurd.

Waarom vragen we dit?

De Feed Safety Data sheet is een voorvereiste voor goedkeuring en inkoop van uw risico midden/hoog product en geeft gestructureerd antwoord op de volgende vragen:

  • WAT is het product?
  • HOE ziet het productieproces er uit?
  • Welke BEHEERSmaatregelen zijn genomen?
  • Welke MONITORING op contaminanten wordt gedaan?

Door antwoord te krijgen op deze vragen, krijgt SecureFeed inzicht in het product, de mate van borging hierop en of wordt voldaan aan de SecureFeed eisen.

Handleiding

Om onnodige vertraging in goedkeuring en daarmee inkoop van uw product te voorkomen, is een handleiding voor het invullen van de FSDS opgesteld. Wij vragen u de FSDS te checken op de beschreven punten per sectie voordat deze wordt ingediend bij de LPC-aanvraag. De handleiding kunt u vinden door onderstaand document ‘Handleiding FSDS’ te downloaden.