Actueel <
25 maart 2024

Oproep: Controleer analyseresultaten van het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders 2023 (23SMD) in de GMP+ monitoringsdatabase

Vanuit het collectief SecureFeed Monitoringsplan Diervoeder (SMD) sturen deelnemers elk kwartaal monsters in. Als u een SMD monster heeft ingestuurd, worden de analyseresultaten met u gedeeld per mail (PDF) en worden deze geüpload in de databank van SecureFeed. Daarnaast worden deze resultaten geüpload in de GMP+ monitoringsdatabase bij uw bedrijf. Het kan voorkomen dat resultaten uiteindelijk niet geüpload worden in de GMP+ monitoringsdatabase, bijv. door een technisch mankement.

We vinden het belangrijk dat alle SMD resultaten in GMP+ worden geüpload. We willen u daarom vragen te controleren of de door uw bedrijf ingestuurde monsters van 2023 zijn geüpload in de GMP+ monitoringsdatabase.

We hebben hierbij de volgende opmerkingen:

  • De resultaten van het SMD worden geüpload onder het GMP+ Registratienummer Oud dat gekoppeld is aan het GMP+ registratienummer in de databank van SecureFeed (SF databank> Bedrijf>Identificatie).
  • Als een product geen GMP+ code heeft, kan deze niet geüpload worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om groepsproducten (bijv. kleurstof EU-toegelaten (2a)) of strooiselstro.
  • Als de monsters nog op status ‘Geanalyseerd’ staan, vragen wij u deze definitief te maken en te delen met de GMP community en de groep SecureFeed. Meer uitleg over de groep SecureFeed kunt u hier vinden.

Mochten resultaten van 2023 door het lab niet geüpload zijn in GMP+, dan ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 2 april een lijst met monsternummers die u mist.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat via monitoring@securefeed.eu of 085-77 319 45, keuzemenu 1.

Meer actueel

SecureFeed Jaarverslag 2023

+
11 juli 2024

GMP+ wijzigt landenindeling voor diverse landen, SecureFeed handhaaft landenindeling

GMP+ International heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landenindeling voor het Aflatoxineprotocol. Het vernieuwde risicoprofiel v...

+
08 april 2024