Actueel <
21 april 2021

Overschrijding gehalte Aflatoxine in maïsbijproducten (2)

Alle voedermiddelen met maïs(bij)producten met te hoge Aflatoxinewaarden zijn uit de voederketen verwijderd. Voor SecureFeed is daarmee de afwikkeling van het incident met maïs uit Zuidwest Frankrijk nog niet voorbij. Het incident bevestigt dat we zeer alert moeten blijven op contaminanten als Aflatoxine. Uit voorzorg blijft minimaal tot eind april een verhoogde monitoring van kracht. Die geldt voor alle maïs(bijproducten) met herkomst Frankrijk.

Direct na de eerste melding van een overschrijding van de afkeurgrens zijn de betrokken stromen voedermiddelen getraceerd en geblokkeerd. Het betrof maïs(bij)producten uit een scheepslading van 4.800 ton maïs, met herkomst Zuid-Frankrijk. De verwerking en levering werden stilgelegd bij zowel de betrokken grondstoffenleverancier als bij deelnemers van SecureFeed; alle uitgeleverde voedermiddelen werden geblokkeerd. Maïsbijproducten met te hoge gehaltes Aflatoxine zijn later vernietigd. Uit extra analyses bleken andere partijen maïs uit die regio veilig te zijn. Momenteel houdt SecureFeed met een aanvullende collectieve inventarisatie de actuele status van de Franse maïs nauwlettend in de gaten. De eerste resultaten daarvan laten geen verhoogde waarden zien.

Vervolg

Naast de verhoogde monitoring is de borging bij de betrokken grondstoffenleverancier opgeschaald naar positive release voor de meest gevoelige bijproducten (maïsgluten: vochtrijk en 60% eiwit). Op dagbasis worden analyses genomen van geproduceerd maïsweekwater en maïskiemen.

SecureFeed bekijkt met de leverancier welke maatregelen voor de lange termijn moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. Op grond van een extra audit staat de grondstoffenleverancier tot nader order onder verscherpt toezicht.

Met direct betrokken deelnemers en ketenpartners evalueert SecureFeed het incident.

Bekend risico

Van Aflatoxine is bekend dat er een verhoogd risico bestaat dat dit de diervoederveiligheid en voedselveiligheid negatief kan beïnvloeden. Aanvullend op het reguliere monitoringsprogramma op ongewenste niveaus van contaminanten, kent SecureFeed een Aflatoxineprotocol. De mogelijke aanwezigheid van te hoge waardes van Aflatoxine weegt mee bij het bepalen van het risicoprofiel van diervoeder (grondstoffen). SecureFeed rapporteert de resultaten van de monitoring aan haar deelnemers, en dat gebeurt zeker ook met meldingen van (te) hoge niveaus van Aflatoxine.

 

Meer actueel

Nieuwsbrief SecureFeed december 2021

Er is weer een nieuwe editie van de SecureFeed nieuwsbrief! Ook nieuwsgierig? Lees de nieuwsbrief HIER.

+
21 december 2021

Verhoogde waarde Aflatoxine in maïsglutenvoer (2)

Alle partijen maïsglutenvoer (vochtrijk) met te hoge Aflatoxinewaarden zijn uit voorzorg bij melkveehouders teruggehaald. Daarmee is dit incident...

+
01 oktober 2021