Actueel <
01 oktober 2021

Verhoogde waarde Aflatoxine in maïsglutenvoer (2)

Alle partijen maïsglutenvoer (vochtrijk) met te hoge Aflatoxinewaarden zijn uit voorzorg bij melkveehouders teruggehaald. Daarmee is dit incident afgewikkeld. Om nieuwe issues te voorkomen, worden van maïsoogst 2020 uit Frankrijk geen maïsbijproducten meer geleverd.

Direct na de eerste melding van een overschrijding van de bovenwettelijke SecureFeed afkeurgrens zijn betrokken partijen maïsglutenvoer (vochtrijk) getraceerd en geblokkeerd. De verwerking en levering werden stilgelegd en alle reeds uitgeleverde voedermiddelen geblokkeerd.

Vervolg

Na het incident in het afgelopen voorjaar, zijn extra maatregelen getroffen (zoals verhoogde monitoring en het verhogen van het risicoprofiel van Franse maïs van LAAG naar MIDDEN). SecureFeed evalueert het incident van de afgelopen week met de direct betrokken deelnemers en ketenpartners om herhaling te voorkomen. Zo nodig zullen aanvullende maatregelen worden genomen.

Bekend risico

Aflatoxine kent een verhoogd risico voor de diervoederveiligheid en voedselveiligheid. Aanvullend op het reguliere monitoringsprogramma op ongewenste niveaus van contaminanten, kent SecureFeed een Aflatoxineprotocol. De mogelijke aanwezigheid van te hoge waardes van Aflatoxine weegt mee bij het bepalen van het risicoprofiel van diervoeder (grondstoffen). SecureFeed rapporteert de resultaten van de monitoring aan haar deelnemers, en dat gebeurt zeker ook met meldingen met betrekking tot Aflatoxine.

Meer actueel

Nieuwsbrief SecureFeed december 2021

Er is weer een nieuwe editie van de SecureFeed nieuwsbrief! Ook nieuwsgierig? Lees de nieuwsbrief HIER.

+
21 december 2021

Verhoogde waarde Aflatoxine in maïsglutenvoer

Dit weekend is in een controlemonster bij een SecureFeed deelnemer een verhoogde waarde Aflatoxine aangetroffen in maïsglutenvoer (vochtrijk). He...

+
26 september 2021