Actueel <
09 februari 2021

Deelnemersaudit 2021

Ook in 2021 zal SecureFeed een deelnemersaudit laten uitvoeren bij alle deelnemers. Een Certificerende Instelling (CI) voert deze uit volgens het vastgestelde toetsingskader. Bij gesignaleerde tekortkomingen is het belangrijk dat de deelnemer tijdig reageert en zijn verbeterpunten vastlegt in de databank van SecureFeed.

Toetsingskader

Jaarlijks stelt SecureFeed het toetsingskader vast. Hierin staat op welke onderdelen de CI focust en hoe deze wordt uitgevoerd. De versie voor 2021 met bijbehorende vragenlijst staat online. Belangrijke aandachtspunten zijn controle op LPC-registratie en een de uitvoering van de Tracking & Tracing recall test. Het jaar 2020 wordt genomen als controle jaar voor de LPC-controle.

Testopdrachten tracking & tracing en recall 2021

Deelnemers aan SecureFeed voeren jaarlijks de verplichte test voor tracking & tracing (T&T) en recall uit. Het doel van deze test is het verder verbeteren van de systemen voor T&T en recallprocedures van deelnemers. Dit draagt bij aan het minimaliseren van de nadelige gevolgen van calamiteiten en recall. SecureFeed formuleert jaarlijks nieuwe cases voor de T&T- en recalltest, die de deelnemers moeten gebruiken. Op de website van SecureFeed staan de nieuwe opdrachten voor de T&T- en recalltest klaar. Deelnemers kiezen een van de testopdrachten die het meest van toepassing is op hun bedrijf: Handel (in fourage producten), Productie van mengvoer, Handel in mengvoer of kiezen voor een Eigen scenario.

Let op: Dit jaar is de evaluatie van de tracking & tracing (T&T) en recall niet langer verplicht!

Spelregels T&T en -recalltest

De belangrijkste spelregels voor de T&T en –recalltest zijn:

• Alle deelnemers doen de T&T/recall test;

• Uitvoering en controle van de T&T/recalltest voor SecureFeed volstaat direct ook voor GMP+;

• De testopdrachten staan klaar voor Handel (in fourage producten)Handel in mengvoerProductie van mengvoer;

• Het is mogelijk als deelnemer zelf een opdracht te formuleren (Eigen Scenario);

• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de planning van de T&T opdracht, die uiterlijk 31 december 2021 uitgevoerd moet zijn;

• De uitgevoerde opdracht hoeft niet opgestuurd te worden aan SecureFeed, maar wordt beoordeeld tijdens de deelnemersaudit (onderbouwende informatie moet beschikbaar zijn tijdens de audit).

Tijdige reactie tekortkomingen

De gesignaleerde tekortkomingen van uw deelnemersaudit vindt u in de databank van SecureFeed. Van u als deelnemer wordt verwacht dat u tijdig verbeterpunten doorvoert op deze tekortkomingen, en dit ook verwerkt in de databank. SecureFeed zal, ook in 2021, strikt toezien op het tijdig opvolgen van verbeterpunten en consequenties die eraan verbonden zijn.

Resultaten 2020

Afgelopen jaar is bij alle deelnemers van SecureFeed de deelnemersaudit uitgevoerd. Er is een stijgend aantal deelnemers waarbij tijdens de audit geen tekortkomingen geconstateerd worden. We hopen dat deze trend zich in 2021 voortzet. 

Voor vragen kunt u mailen naar deelname@securefeed.eu of bellen 085 77 319 45.

 

Meer actueel

Nieuwsbrief SecureFeed december 2021

Er is weer een nieuwe editie van de SecureFeed nieuwsbrief! Ook nieuwsgierig? Lees de nieuwsbrief HIER.

+
21 december 2021

Verhoogde waarde Aflatoxine in maïsglutenvoer (2)

Alle partijen maïsglutenvoer (vochtrijk) met te hoge Aflatoxinewaarden zijn uit voorzorg bij melkveehouders teruggehaald. Daarmee is dit incident...

+
01 oktober 2021