Actueel <
26 september 2021

Verhoogde waarde Aflatoxine in maïsglutenvoer

Dit weekend is in een controlemonster bij een SecureFeed deelnemer een verhoogde waarde Aflatoxine aangetroffen in maïsglutenvoer (vochtrijk). Het gaat om Franse maïs uit oogst 2020 die als grondstof is gebruikt. De verhoogde waarde overschrijdt de bovenwettelijke SecureFeed norm; de waarde is wel beneden de wettelijke norm. Uit voorzorg zijn alle leveringen van deze leverancier tot nader order stop gezet en het product is geblokkeerd. Analyses van geleverde vrachten zal uitwijzen of er daadwerkelijk verhoogde waardes in het geleverde product zitten. De betrokken ketenpartijen en andere betrokken instanties zijn geïnformeerd over aard en de omvang van de overschrijding.

De mogelijke aanwezigheid van te hoge waardes van Aflatoxine is een belangrijk aandachtspunt in de risicobeheersing van SecureFeed en haar deelnemers. Het weegt mee bij het bepalen van het risicoprofiel van diervoeder (grondstoffen), en het maakt onderdeel uit van het reguliere monitoringsprogramma op ongewenste niveaus van contaminanten. SecureFeed rapporteert de resultaten van de monitoring aan haar deelnemers. Dat geldt eveneens voor meldingen van (te) hoge niveaus van Aflatoxine. Daarnaast geeft SecureFeed met haar deelnemers extra aandacht aan Aflatoxine, waarvan bekend is dat er een verhoogd risico bestaat dat ze de diervoederveiligheid en voedselveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Zo kent SecureFeed een Aflatoxineprotocol. Na een incident in het voorjaar met verhoogde waardes van Aflatoxine in Franse maïs van oogst 2020, wijzigde SecureFeed dit land van herkomst van risicoklasse LAAG naar MIDDEN. Dit zorgt ervoor dat nu de verhoogde waarde sneller in beeld kwam en met extra maatregelen de diervoeder- en voedselveiligheid niet in het geding komt.

Meer actueel

Statement inzake berichtgeving microplastics II

Statement SecureFeed over suggestie Plastic Soup Foundation De suggestie van de Plastic Soup Foundation dat verpakkingsmateriaal wordt verwerkt in ...

+
13 juli 2022

Statement inzake berichtgeving microplastics

SecureFeed nam kennis van berichtgeving over microplastics in diervoeders, vlees en melk. We bestuderen het onderzoek van de Vrije Universiteit Amster...

+
08 juli 2022