Actueel <
20 december 2019

SecureFeed: diervoederveiligheid adequaat geborgd volgens ketenanalyse NVWA

De afgelopen jaren heeft SecureFeed hard gewerkt aan de voedselveiligheid van diervoeders. Het borgingssysteem van SecureFeed blijkt succesvol: de diervoederveiligheid wordt adequaat geborgd volgens de ketenanalyse van diervoederketen.

De NVWA concludeert dat de beheersing van de diervoederveiligheid wordt geborgd, en ziet op een aantal punten nog mogelijke verbeteringen. SecureFeed is verheugd met deze conclusie en is ervan overtuigd hierin een belangrijke rol te spelen.

De NVWA vraagt in haar analyse aandacht voor bedrijven waar verschillende grondstofstromen kunnen leiden tot mogelijke voedselveiligheid risico’s. Daarnaast worden nieuwe grondstofstromen genoemd die ontstaan door circulaire landbouw. SecureFeed werkt continue aan verdere verbetering van haar borgingssysteem en zal deze aandachtspunten dan ook meenemen in deze ontwikkeling.

SecureFeed werkt aan vertrouwd veilig voedsel van dierlijke oorsprong. Met tijdige onderkenning van risico’s en het nemen van passende maatregelen borgt SecureFeed samen met haar deelnemers de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die direct of indirect aan veehouders worden geleverd. Als onpartijdig aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen zorgt SecureFeed voor onderling contact, afstemming en openheid. Door kennis en ervaring te delen zijn risico’s verder te reduceren en is bij calamiteiten een daadkrachtige aanpak te regisseren.

Meer actueel

SecureFeed jaarverslag 2020

+
09 augustus 2021

Fosfine in transporten

Fosfine wordt in sommige landen nog gebruikt voor het vrijhouden van lading van ongedierte. Fosfine is een vluchtige stof. Het verdwijnt uiteindelijk ...

+
30 juli 2021