Actueel <
10 september 2020

SecureFeed vraagt extra aandacht voor verhoogd niveau van moederkoren en Aflatoxine

Naar aanleiding van meldingen van SecureFeed deelnemers, vragen wij uw aandacht voor de volgende trends in de meldingen:

Verhoogd niveau moederkoren in rogge en andere granen

In het SecureFeed meldingenoverzicht zien we de afgelopen maand regelmatig overschrijdingen voor Duitse en Poolse rogge en Franse gerst.
De wettelijke afkeurgrens voor moederkoren (Claviceps purperea) in voedermiddelen en mengvoeder die ongemalen graan bevat is 1000 mg/kg (0,1% m/m). De SecureFeed actiegrens voor moederkoren is 75% van de wettelijke afkeurgrens, namelijk 750 mg/kg (0,075% m/m).

Wij vragen u rekening te houden met het risico op verhoogde moederkoren in uw ingangscontrole van granen. Geef eventuele geweigerde vrachten en overschrijdingen direct door via de SecureFeed databank.

 

Verhoogd Aflatoxine niveau in mais

In het SecureFeed meldingenoverzicht zien we verhoogde niveaus Aflatoxine B1 met name in Braziliaanse en Russische maïs (>5ppb), maar ook in maïs van andere herkomsten.

SecureFeed wil u erop wijzen dat analyseresultaten van mais en maisbijproducten uit landen vanuit herkomst regio Midden en Hoog (zie handboekdocument D-25) voorzien moeten zijn van analyseresultaten voordat deze verwerkt mogen worden in melkveevoer. Ook moet bij inrekening rekening gehouden worden met de meetonzekerheid (zie handboekdocument I-08-3c).  

 

Deelnemers kunnen op elk moment van de dag de actuele status van overschrijdingen inzien in de SecureFeed databank onder Meldingen > Rapport meldingen.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat u nog steeds mee kan doen met het aanvullende monitoringsplan voor nieuwe oogst granen van SecureFeed deelnemers:  https://www.securefeed.eu/nl/actueel/aanmelding-collectieve-monitoring-mycotoxinen-nieuwe-oogst-granen-2020. In dat geval worden de met ons gedeelde resultaten in detail met u gedeeld.

 

Meer actueel

SecureFeed jaarverslag 2020

+
09 augustus 2021

Fosfine in transporten

Fosfine wordt in sommige landen nog gebruikt voor het vrijhouden van lading van ongedierte. Fosfine is een vluchtige stof. Het verdwijnt uiteindelijk ...

+
30 juli 2021