Actueel <
23 juni 2023

Vacature: Lid Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) van SecureFeed is op zoek naar versterking!

Wegens vertrek van een van de leden is er een vacature voor de periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

De TC heeft een initiërende, coördinerende, adviserende en controlerende taak bij de ontwikkeling, evaluatie en uitvoering van het borgingssysteem voor de diervoeder- en voedselveiligheid van SecureFeed. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de commissie.

De TC bestaat uit 8 personen, is divers samengesteld en vormt daarmee een goede afspiegeling van de deelnemers van SecureFeed. De TC adviseert het bestuur en het secretariaat – gevraagd en ongevraagd – over kwesties die te maken hebben met de diervoeder- en voedselveiligheid.

Taken en verantwoordelijkheden:

Een TC lid is, als onderdeel van de Technische Commissie, verantwoordelijk voor advisering over:

 • De inhoud van de kwaliteitsstandaarden en bijgaande procedures;
 • De scope van SecureFeed;
 • Voorwaarden en invulling van de beoordeling van (nieuwe) deelnemers;
 • Voorwaarden en invulling van de productbeoordeling en het monitoringsplan;
 • Voorwaarden en invulling van de leveranciersbeoordeling;
 • Het schorsen en royeren van deelnemers (advies aan Raad van Toezicht);
 • Het voorstellen van beheersmaatregelen volgens het ‘Protocol Calamiteitenbeheersing SecureFeed’ en advies aan het Calamiteitenteam;
 • De informatievoorziening aan en communicatie met deelnemers;
 • De uitvoering van een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Technische Commissie.
 • Het geven van richting over de ontwikkeling van het kwaliteitsborgingssysteem van SecureFeed in het algemeen;
 • Is beschikbaar voor ca. 4 vergaderingen per jaar, exclusief tussentijdse afstemming, en calamiteiten en heeft daarnaast tijd voor de benodigde voorbereiding en afhandeling van de genomen besluiten en actiepunten. (hoeveel tijd gaat het ongeveer kosten per maand bijvoorbeeld?)


Competenties en ervaring

Een TC lid;

 • Heeft kennis van en affiniteit met het werkveld en organisatiestructuur van SecureFeed en de gangbare kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen in de diervoedersector;
 • Heeft voldoende actuele expertise over voorkomende contaminanten in en gangbare analysemethoden voor diervoeders;
 • Beschikt over een werk- en denkniveau van tenminste HBO (door opleiding en/of ervaring);
 • Beschikt over ruime ervaring – bij voorkeur als eindverantwoordelijke - als senior QA-manager in de diervoedersector (of vergelijkbare sectoren);
 • Beschikt over een helicopterview en strategisch inzicht t.a.v. het bovengenoemde werkveld;
 • Herkent de grote lijnen, maar heeft ook oog voor de details;
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen en trends in de borging van de diervoeder- en voedselveiligheid en instaat deze te vertalen naar werkomgeving van SecureFeed;
 • Is objectief, analytisch en integer en hebben een constructieve, pragmatische en besluitvaardige werkhouding;
 • Handelt onafhankelijk en adviseert/ besluit zonder last of ruggenspraak;
 • Is werkzaam bij een deelnemer van SecureFeed.
 • Wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Wat biedt Stichting SecureFeed?

 • Sparren en, als Technische Commissie samen, invloed hebben op de rol van SecureFeed en haar plaats in de sector.
 • Leden van de Technische Commissie ontvangen een vacatievergoeding.

Solliciteren?

U kunt solliciteren op deze functie door een motivatiebrief met CV te sturen naar Daphne Pellegrom (pellegrom@securefeed.eu).

Meer actueel

SecureFeed Jaarverslag 2023

+
11 juli 2024

GMP+ wijzigt landenindeling voor diverse landen, SecureFeed handhaaft landenindeling

GMP+ International heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landenindeling voor het Aflatoxineprotocol. Het vernieuwde risicoprofiel v...

+
08 april 2024