Actueel <
02 april 2024

Wijzigingen Aflatoxineprotocol

In het SecureFeed Aflatoxineprotocol zijn enkele wijzigingen gedaan. Met dit bericht stellen we u graag op de hoogte van deze wijzigingen.

Toevoeging Graandistillers (DDGS)

Het product ‘Graandistillers (DDGS)’ is toegevoegd aan het Aflatoxineprotocol. Dit betekent het volgende voor u:

In alle gevallen dat maïs als grondstof is gebruikt voor de verwerking tot DDGS, moet de DDGS voldoen aan het Aflatoxineprotocol. Het percentage maïs dat gebruikt is, maakt hierbij niet uit.

Voor de verwerking tot DDGS wordt niet altijd mais gebruikt. Indien voor een DDGS product geen mais is gebruikt, is het Aflatoxineprotocol niet van toepassing. Het kan dus voorkomen dat het DDGS product slechts een deel van het jaar onder het Aflatoxineprotocol valt.

Het is ook belangrijk dat u voor uw reeds aangemelde LPC’s van Graandistillers (DDGS) nagaat of het Aflatoxineprotocol mogelijk van toepassing is. Indien dat het geval is, dient u de noodzakelijke maatregelen alsnog te nemen.

Gelijkschakeling met GMP+ m.b.t. maximale partijgroottes trein en vrachtwagen

Tot op heden was de maximale partijgrootte per trein voor MIDDEN risicolanden 1.500 Mt, waarbij alles boven 1.500 Mt als nieuwe partij gezien moest worden. Hierin week SecureFeed af van GMP+. Dit is nu aangepast en dat betekent dat voor MIDDEN risicolanden de trein als uitgangspunt genomen kan worden als maximale partijgrootte. Voor Hoog risicolanden blijft de maximale partijgrootte bij vervoer per trein op 1.500 Mt staan, net als bij GMP+.

Ook voor de maximale partijgrootte bij vervoer via vrachtwagens uit HOOG risico landen week SecureFeed af van het aflatoxine protocol als beschreven in GMP+ (2020) TS 1.7. Ook dat is met deze wijziging gelijkgetrokken van 1.500 Mt naar 1.000 Mt.  

Het nieuwe overzicht ziet er nu als volgt uit:
 

Transportmiddel

Hoog risico landen

Midden risico landen

Laag risicolanden

Zeeschip of Coaster

Max. 2,000 Mt

Max. 5,000 Mt

Volgens de gevarenanalyse van het GMP+ (of gelijkwaardig) gecertificeerde bedrijf

Binnenvaartschip Lichter/Duwbak

Binnenvaartschip Lichter/Duwbak

Binnenvaartschip Lichter/Duwbak

Trein

Max. 1.500 Mt

Trein

Vrachtwagen, ex Opslag/magazijn, productielocatie of collectiepunt

Max. 1.000 Mt

Max. 2.000 Mt

Meer informatie

Hebt u vragen over bovenstaande wijzigingen of over het Aflatoxineprotocol? Dan kunt u contact opnemen via  085 77 319 45 (menukeuze 1) of monitoring@securefeed.eu.

Meer actueel

SecureFeed Jaarverslag 2023

+
11 juli 2024

GMP+ wijzigt landenindeling voor diverse landen, SecureFeed handhaaft landenindeling

GMP+ International heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landenindeling voor het Aflatoxineprotocol. Het vernieuwde risicoprofiel v...

+
08 april 2024